Veřejné vyjádření výboru MO ČSSD v Hodoníně a klubu zastupitelů za ČSSD

24.08.2010 21:41


Výbor MO ČSSD v Hodoníně a členové klubu zastupitelů za ČSSD vyzývají v souvislosti s ukončením členství v ČSSD Mgr. Zuzanu Domesovou a RNDr. Vladimíra Šťávu, aby bez zbytečných průtahů rezignovali na funkce radních Města Hodonína. Současně požadují, aby Mgr. Zuzana Domesová rezignovala na výkon funkce místostarostky Města Hodonína. Jmenovaní byli do svých funkcí zvoleni jako členové ČSSD a svým vystoupením ze strany ztratili k výkonu těchto funkcí mandát. Výbor MO a členové klubu zastupitelů se rovněž veřejně distancují od jednání jmenovaných v orgánech města.

Výbor MO a klub zastupitelů jsou nuceni touto cestou reagovat na lživé a úmyslně zkreslené informace, které tito jmenovaní opakovaně poskytli sdělovacím prostředkům.  Informace, obsahující rovněž vulgarismy a osobní napadání některých členů ČSSD, jsou podávány za účelem poškodit MO ČSSD v Hodoníně. Výbor MO a klub zastupitelů zdůrazňují, že jediným důvodem nezařadit jmenované na kandidátní listinu pro nastávající komunální volby bylo, pro drtivou většinu členské základny MO, jejich dlouhodobě neakceptovatelné jednání,  které odhalilo, při absenci respektu k principům vnitrostranické demokracie, jejich motivaci pro působení v komunální politice. Touto motivací bylo a je sledování pouze jejich osobních zájmů a ambicí.  


V Hodoníně 20. 8. 2010


Za výbor MO ČSSD v Hodoníně a klub zastupitelů za ČSSD:

Mgr. Jiří Mráka