Evropský účetní dvůr poosmnácté v řadě neschválil hospodaření EU v předcházejícím roce

14.11.2012 15:20

Evropský účetní dvůr poosmnácté v řadě neschválil hospodaření EU v předcházejícím roce

 

12. Listopad 2012 - 11:20  |  Ivo Strejček 
Poosmnácté
 
 
 
V roce 2011 vynaložila Evropská unie celkem 129,4 miliardy eur a v úterý, 6.listopadu 2012, byla na internetových stránkách Evropského účetního dvora vyvěšena Zpráva této instituce, která daňové poplatníky informuje o tom, jak úspěšně si unie s rozdělováním těchto peněz v roce 2011 počínala[i].
 
A žádné povzbudivé čtení to není. Již osmnáct let v řadě nejvyšší kontrolní instance v EU nepřiznala evropskému rozpočtu absolutorium.
 
Poosmnácté v řadě ve své Zprávě identifikuje vážná porušení finanční disciplíny zejména v oblasti plateb, kde „odhadovaná míra chyb činila v roce 3,9% evropského rozpočtu“ (zkuste si rychle přepočítat, kolik jsou přibližně 4% ze 130 mld. eur. Pěkná sumička, že?)  A podstatné je, že oproti roku 2010 se v roce 2011 míra chyb dokonce zvýšila!
 
Největší část evropského rozpočtu tvoří finanční přímá podpora a podpora trhu v zemědělství (43,8 mld. eur ze 129,4 mld. eur celkového rozpočtu). Právě v této části, jako obvykle každý rok, našli auditoři Evropského účetního dvora závažná pochybení. Ze  všech operací, které podléhaly kontrole, bylo plných 39% shledáno chybnými.
 
A zpráva uvádí příklad: jednomu zemědělci v nejmenované členském státě EU (Zpráva tuto zemi neuvádí) byla přiznána dotace na chov 150 ovcí. Při kontrole však onen zemědělec neměl ovci ani jednu.
 
A dále, při kontrolách ve dvou členských státech (Itálii a Španělsku) Účetní dvůr zjistil četné případy, kdy pozemky vedené jako „trvalé pastviny“ a které byly evidovány jako pozemky na 100% způsobilé, byly pokryty hustým lesem, křovinami či skalisky.
 
Ještě hůř dopadla kapitola Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví.
 
Plných 57% (!!!) kontrolovaných operací bylo zatíženo chybou. I zde není nouze o popis nejkřiklavějších podvodů.
 
V rámci kontroly (opět v Itálii) auditoři prověřovali poskytnutou dotaci na výstavbu „dvoupatrové budovy v zemědělském podniku, která měla zahrnovat laboratoř pro zpracování ovoce a skladovací prostor a terasu pro sušení ovoce“. Platební agentura (kterých je i v Čechách jako máku) přiznala k vybudování takové stavby částku 0,2 mil. eur. Kontroloři ovšem zjistili, že „budova má převážně znaky soukromého obydlí a nikoli zemědělské budovy“.
 
Ale pozor, je tu další děsivý příklad. Dle dohody s Mauritánskou islámskou republikou mohou plavidla EU lovit v jejích vodách výměnou za finanční příspěvek EU. „Odlov nebyl dostatečně přesně monitorován a úlovky byly vyšší, než se předpokládalo. EU tak musela zaplati Mauritánii navíc 1,9 mil. eur“.
 
Není překvapením, že i platby do regionální politiky dopadly mizerně. Tady bylo ze všech auditovaných operací zatíženo „nějakou“ chybou plných 59% finančních operací.
 
A tak to jde pořád dokola. Chyby v podpoře zaměstnanosti a sociálních věcech, podvody ve financování vědy a výzkumu. Problémy v poskytování finanční pomoci ve správních a „jiných“ výdajích (což jsou výdaje na provoz orgánů a institucí EU, financování „lidských zdrojů“ evropských institucí, výdaje na budovy, vybavení, energie a informační technologie).
 
Poosmnácté v řadě, tedy osmnáct let po sobě, se Evropský účetní dvůr odmítnul podepsat pod závěrečný účet předcházejícího roku.
 
Co by se asi stalo se soukromou firmou, kdyby poosmnácté v řadě auditoři či úředníci finančního úřadu shledali vážná provinění ve vedení účetnictví, nesrovnalosti ve výdajích či dokonce zjevné podvody?
 
Existovala by taková firma ještě? A nebyli by její majitelé již dávno – a oprávněně – ve vězení za podvody?
 
Česká média dnes a denně přinášejí informace o korupci a podvodech. To je správné a správnější především vždy, když jsou takové informace podpořeny rozhodnou akcí státního zastupitelství a policie. Dnes a denně podléháme představě, že Češi jsou zloději a podvodníci nejhoršího ražení.
 
A hle! Poosmnácté v řadě je dobré si připomenout, že v tom ani trochu nejsme sami. To není omluva, to je popis dotacemi prošpikovaného prostředí, ve kterém na evropském kontinentě žijeme.